Van den Hurk Advies

Bedrijfsadvies op het gebied van duurzame mobiliteit

Wat we doen

  • *Voorlichten van bedrijven betreffende verduurzamen van het wagenpark.

  • *Uitvoeren van mobiliteitsscans. Welke auto’s in uw wagenpark kunnen vervangen worden door schonere modellen waaronder elektrische auto’s?

  • *Presentaties geven aan bedrijven/gemeenten over duurzame mobiliteit en elektrisch
  • rijden in het bijzonder.

  • *Uitvoeren van audits voor duurzaamheidscertificaten welke aantonen dat een bedrijf duurzaam bezig is op het gebied van mobiliteit.

  • *Adviserende rol bij duurzaamheidsprojecten bij verschillende gemeenten. Met name gericht
  • op het onderdeel duurzame mobiliteit.

Missie

Het creëren van meer bewustzijn en aandacht voor duurzame mobiliteit bij bedrijven en
overheden.

Meer informatie?

Wilt u meer informatie over duurzame mobiliteit en wat dit voor uw bedrijf of gemeente kan betekenen? Neem dan vrijblijvend contact op via het formulier, per mail of per telefoon.